parallax background

พบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม


ชิ้นส่วนอุปกรณ์พลาสติกงานเป่าและฉีด

เรามีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมคุณภาพสูง ส่วนประกอบพลาสติกวิศวกรรมเหล่านี้มีความพร้อมใช้งานในขนาดสีและรูปร่างที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนประกอบเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน


  • คุณภาพสูง
  • ราคาย่อมเยา

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา

น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นสามารถอยู่ในช่วงความหนืดตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูงมากซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับสิ่งของหลากหลายในอุตสาหกรรมนี้จะแตกต่างกันเช่นกัน


  • คุณภาพสูง
  • ราคาย่อมเยา

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา

บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น
และน้ำมันเครื่อง


ผู้ผลิตอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันเครื่อง และสารหล่อลื่นทุกชนิด

บรรจุภัณฑ์เคมีเครื่องใช้ในครัวเรือน
และซักล้าง


เราผลิตภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์เคมีเครื่องใช้ในครัวเรือน และซักล้าง

บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด เราเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุภัณฑ์เคมีเครื่องใช้ในครัวเรือน และซักล้าง โดยเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก


  • คุณภาพสูง
  • ราคาย่อมเยา

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา

บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


  • คุณภาพสูง
  • ราคาย่อมเยา

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา

บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเคมี
และเกษตร


เราผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และการเกษตร

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และการแพทย์


บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด เราทำสายการผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และการแพทย์ อีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บ www.unionthai.com


เข้าสู่เว็บไซต์